نام و نام خانوادگی : مسعود زمانی

سمت : مسئول واحد انفورماتیک مرکز

مدرک تحصیلی : کارشناس

  تلفن تماس  داخلی :   210


نام و نام خانوادگی : نسیم پیرانی شیخی

سمت : مهندس انفورماتیک

مدرک تحصیلی : کارشناس

  تلفن تماس  داخلی : 342

 
 
شرح وظایف

 •   پشتیبانی ، نظارت و مدیریت عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری و رفع اشکال رایانه ها
 •   نظارت بر امور کامپیوترها ، مدیریت و نگهداری شبکه های کامپیوتری سازمان
 •   تغییرات سخت افزاری و پیگیری سرویس کامپیوتر در صورت لزوم
 •   آموزش پرسنل براساس نیاز شرح وظایف کار مربوطه
 •   تهیه پیش نویس در رابطه با اموری که به کامپیوتر مربوط می شود و پیگیری مکاتبات واصله پیرامون موضوع
 •   نصب برنامه های نرم افزاری در خصوص موارد مطروحه
 •   بررسی واحدها جهت خرید سیستم های کامپیوتری ارتقاء سیستم ، شبکه سازی کامپیوتری هر واحد به سبب تشخیص نیاز
 •   جستجوی اطلاعات مورد نیاز بخشهای مختلف از سایتهای اینترنتی جهت به روز بودن واحدها از آخرین اطلاعات
 •   مدیریت و بروز کردن سایت اینترنتی سازمان و همچنین پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری سازمان
 •   تهیه شناسنامه برای تمامی کامپیوترهای سازمان به طوری که قطعات، نرم افزارها و تمامی مشخصات هر کامپیوتر در آنثبت می‌شود
 •   مدیریت کاربران سازمان در استفاده از اینترنت