نام و نام خانوادگی : سید صدرالدین عظیمی پیر سرایی

سمت : مسئول واحد انفورماتیک مرکز

مدرک تحصیلی : کاردان

رشته تحصیلی : آزمایشگاه

تلفن تماس داخلی : 342


 
 

شرح وظایف

1. پشتیبانی ، نظارت و مدیریت عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری و رفع اشکال رایانه ها
2. نظارت بر امور کامپیوترها ، مدیریت و نگهداری شبکه های کامپیوتری سازمان
3. تغییرات سخت افزاری و پیگیری سرویس کامپیوتر در صورت لزوم
4. آموزش پرسنل براساس نیاز شرح وظایف کار مربوطه
5. تهیه پیش نویس در رابطه با اموری که به کامپیوتر مربوط می شود و پیگیری مکاتبات واصله پیرامون موضوع
6. نصب برنامه های نرم افزاری در خصوص موارد مطروحه
7. بررسی واحدها جهت خرید سیستم های کامپیوتری ارتقاء سیستم ، شبکه سازی کامپیوتری هر واحد به سبب تشخیص نیاز
8. جستجوی اطلاعات مورد نیاز بخشهای مختلف از سایتهای اینترنتی جهت به روز بودن واحدها از آخرین اطلاعات
9. مدیریت و بروز کردن سایت اینترنتی سازمان و همچنین پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری سازمان
10. تهیه شناسنامه برای تمامی کامپیوترهای سازمان به طوری که قطعات، نرم افزارها و تمامی مشخصات هر کامپیوتر در آنثبت می‌شود
11. مدیریت کاربران سازمان در استفاده از اینترنت