نام و نام خانوادگی : مهری حیدری

سمت : بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : بهداشت محیط

تلفن تماس داخلی : 391


 

 
 

شرح وظایف

1. آموزش مستمر به بیماران،پرسنل ومراجعین درمورد کلیه برنامه های بهداشتی
2. شرکت فعال در کمیته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه
3. نظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی وکلر باقیمانده
4. نظارت و کنترل بر نحوه جمع آوری،انتقال،نگهداری و دفع صحیح زباله
5. نظارت بر وضعیت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان از قبیل توری پنجره ها،کپسول اطفاءحریق و...
6. برنامه ریزی و نظارت بر برنامه شتسشو نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخشهای بیمارستان
7. نظارت بر وضعیت بهداشت آشپزخانه و تهیه و توزیع مواد غذایی
8. شرکت در سمینارها،جلسات آموزشی،بازآموزی وکلاسهای آموزشی جهت بالا بردن سطح اطلاعات و انتقال به بیماران
9. برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء شاخصهای اعلام شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب،فاضلاب،مواد زائد جامد آشپزخانه و رخشتشویخانه
10. نظارت بر مراکز فروش مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان(بوفه،فروشگاه و...)
11. حفظ و ارتقاء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور
12. هماهنگی با مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت رفع اشکالات بهداشتی
13. ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها و ارسال به مراکز بهداشت به همراه فرم آمار
14. ابلاغ و اجرا ونظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط
15. همکاری در برنامه ریزی و پایش برنامه بهداشت محیط بامسئولین مربوطه
16. همکاری با ادارات وموسسات مختلفیکه بابهداشت محیط ارتباط دارند
17. مطالعه پیرامون به کاربردن روشهای جدید عملیاتی به منظور بازده و کارآیی
18. آموزش بهداشت شامل نیازسنجی،برگزاری کلاس،تهیه پملفت،پوستر،جزوه آموزشی،نمایش فیلم و...
19. کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به کارگیری روشهای مناسب
20. نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضلاب بیمارستان
21. برنامه ریزی و نظارت برتهیه و نگهداری از موادشوینده و ضدعفونی کننده
22. برنامه ریزی و نظارت بر امرضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و محیط
23. همکاری در امر آموزش و کارآموزی دانشجویان
24. رسیدگی به شکایات بیماران،همراهان،مراجعین و پرسنل از موارد و مسائل بهداشتی بیمارستان
25. مشارکت و همکاری درهنگام بروز بلایا،اپیدمیها و ارائه خدمات لازم
26. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق