لیست پزشکان

اعضای هیئت علمی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

مرتبه علمی

1

دکتر پرویز ایازی

فوق تخصص عفونی کودکان

دانشیار

2

دکتر ابوالفضل مهیار

متخصص کودکان

استاد

3

دکتر محمد نوبخت

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

4

دکتر فاطمه صفاری

فوق تخصص غددکودکان

دانشیار

5

دکتر بنفشه آراد

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

استادیار

6

دکتر زهرا پیرزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

استادیار

7

دکتر سعید طرلان

فوق تخصص جراحی اطفال

استادیار

8

دکتر سید محمد فتحی

فوق‌تخصص آسم، آلرژی و ایمنولوژی بالینی

استادیار

9

دکتر شاهرخ مهرپیشه

فوق تخصص نوزادان

استادیار

10

دکتر هادی موسی‌خانی

فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی اطفال

استادیار

11

دکتر منوچهر مهرام

متخصص کودکان

استاد

12

دکتر شبنم جلیل القدر

متخصص کودکان و فلوشیپ خواب

دانشیار

13

دکتر عبداله دیدبان

فوق تخصص غدد کودکان واختلالات متابولیک

استادیار

14

دکتر حسین بلوری جیرنده

فوق تخصص کلیه کودکان

استادیار

15

دکتر ریتا باقریان

فوق تخصص گوارش کودکان

استادیار

16

دکتر احمد قاسم گلی

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

17

دکتر سید هوشیار مجابی

فوق تخصص نوزادان

استادیار

18

دکتر ابوالفضل قبادی

متخصص گوش و حلق و بینی و فلوشیپ گوش

استادیار

19

دکتر فرشید صفدریان

متخصص گوش و حلق و بینی

استادیار

 
 

اعضای غیر هیئت علمی


متخصص کودکان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مهری جمشیدی

متخصص کودکان

2

دکتر محمد رضا ملکی

متخصص کودکان

3

دکتر خاطره خامنه پور

متخصص کودکان

4

دکتر علیرضا طارمیها

متخصص کودکان و فوق تخصص عفونی اطفال

5

دکتر بهزاد محمد حسینی

متخصص کودکان

6

دکتر مسعود رضایی

متخصص کودکان

7

دکتر فرخنده بابایی

متخصص کودکان

8

دکتر رضا دلیرانی

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

9

دکتر سارا الهی

متخصص کودکان

 
 
 
 
 
 
 
 

 


متخصص ENT
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مهدیس اصفهانی

متخصص گوش و حلق و بینی

2

دکتر سعید رضا نوری

متخصص گوش و حلق و بینی

3

دکتر کاوه اختر کاوان

متخصص گوش وحلق و بینی

4

دکتر نقی رحمانی

متخصص گوش و حلق و بینی

5

دکتر سیما منتظر لطف الهی

متخصص گوش و حلق و بینی

 

 

متخصص بیهوشی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر حسین معینی

فلوشیپ بیهوشی

2

دکتر محمد قاسم روشن فکر

متخصص بیهوشی

3

دکتر مرضیه بیگم خضری

متخصص بیهوشی

4

دکتر معصومه خانعلیها

متخصص بیهوشی

5

دکتر نسیم زرین

متخصص بیهوشی

6

فاطمه فرجی سلیمانی

متخصص بیهوشی

 
 

 

پزشک عمومی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر احمد امینی

پزشک عمومی

2

دکتر مریم منتظری

پزشک عمومی

3

دکتر هاشمی

پزشک عمومی

4

دکتر نهوشیان

پزشک عمومی

5

دکتر میرزازاده

پزشک عمومی

6

دکتر سید صادقی

پزشک عمومی

7

دکتر طایفی

پزشک عمومی

8

دکتر سالاری

پزشک عمومی

9

دکتر احمدی

پزشک عمومی

لیست پزشکان