لیست پزشکان

اعضای هیئت علمی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

مرتبه علمی

1

دکتر پرویز ایازی

فوق تخصص عفونی کودکان

دانشیار

2

دکتر ابوالفضل مهیار

متخصص کودکان

استاد

3

دکتر محمد نوبخت

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

4

دکتر فاطمه صفاری

فوق تخصص غددکودکان

دانشیار

5

دکتر بنفشه آراد

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

استادیار

6

دکتر زهرا پیرزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

استادیار

7

دکتر سعید طرلان

فوق تخصص جراحی اطفال

استادیار

8

دکتر سید محمد فتحی

فوق‌تخصص آسم، آلرژی و ایمنولوژی بالینی

استادیار

9

دکتر هادی موسی‌خانی

فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی اطفال

استادیار

10

دکتر منوچهر مهرام

متخصص کودکان

استاد

11

دکتر شبنم جلیل القدر

متخصص کودکان و فلوشیپ خواب

دانشیار

12

دکتر عبداله دیدبان

فوق تخصص غدد کودکان واختلالات متابولیک

استادیار

13

دکتر ریتا باقریان

فوق تخصص گوارش کودکان

استادیار

14

دکتر احمد قاسم گلی

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

15

دکتر سید هوشیار مجابی

فوق تخصص نوزادان

استادیار

16

دکتر ابوالفضل قبادی

متخصص گوش و حلق و بینی و فلوشیپ گوش

استادیار

17

دکتر فرشید صفدریان

متخصص گوش و حلق و بینی

استادیار

18

دکتر پریسا پاکدل

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

استادیار

19

دکتر رضا دلیرانی

فوق تخصص کلیه اطفال

دانشیار

20

دکتر علیرضا طارمیها

فوق تخصص عفونی کودکان

استادیار

21

دکتر پوراندخت غلامی پور شیرازی

فوق تخصص نوزادان

استادیار

22

دکتر حسین فرشادمقدم

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

استادیار

23

دکتر سید حسین میرلوحی

فوق تخصص ریه

استادیار

24

دکتر مجید وفائی تملی

فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی اطفال

استادیار

25

دکتر مرتضی حبیبی بیبالانی

فوق تخصص نوزادان

استادیار

اعضای غیر هیئت علمی

متخصص کودکان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مهری جمشیدی طرقبه

متخصص کودکان

2

دکتر محمد رضا ملکی

متخصص کودکان

3

دکتر خاطره خامنه پور

متخصص کودکان

4

دکتر بهزاد محمد حسینی

متخصص کودکان

5

دکتر مسعود رضایی

متخصص کودکان

6

دکتر فرخنده بابایی

متخصص کودکان

7

دکتر سارا الهی

متخصص کودکان

8

دکتر بهاره عیوض زاده

متخصص کودکان

متخصص
ENT

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مهدیس اصفهانی

متخصص گوش و حلق و بینی

2

دکتر نقی رحمانی

متخصص گوش و حلق و بینی

3

دکتر سیما منتظر لطف الهی

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص بیهوشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر حسین معینی

فلوشیپ بیهوشی

2

دکتر محمد قاسم روشن فکر

متخصص بیهوشی

3

دکتر مرضیه بیگم خضری

متخصص بیهوشی

4

دکتر معصومه خانعلیها

متخصص بیهوشی

5

دکتر نسیم زرین

متخصص بیهوشی

6

فاطمه فرجی سلیمانی

متخصص بیهوشی

دیگر متخصصین

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

مهدی پروانه

فوق تخصص نوزادان

2

مهناز کفایتی

متخصص رادیولوژی

3

مریم نورخیز محجوب

متخصص داروسازی

پزشک عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر احمد امینی

پزشک عمومی

2

دکتر مریم منتظری علی آبادی

پزشک عمومی

3

دکتر زینب هاشمی

پزشک عمومی

4

دکتر علیرضا نهوشیان

پزشک عمومی

5

دکتر محمد هادی طائفی نصر آبادی

پزشک عمومی

6

دکتر سید سعید سالاری

پزشک عمومی

7

دکتر عین اله احمدی

پزشک عمومی

8

دکتر محمد باقر بخشنده

پزشک عمومی

9

دکتر فرشید صفدری

پزشک عمومی

10

دکتر مریم قاسمی

پزشک عمومی