لیست پزشکان
                                        اعضای هیئت علمی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

مرتبه علمی

1

دکتر پرویز ایازی

فوق تخصص عفونی کودکان

استاد

2

دکتر ابوالفضل مهیار

متخصص کودکان

استاد

3

دکتر فاطمه صفاری فوق تخصص غددکودکان دانشیار

4

دکتر بنفشه آراد

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

استادیار

5

دکتر زهرا پیرزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

استادیار

6

دکتر سعید طرلان

فوق تخصص جراحی اطفال

استادیار

7

دکتر سید محمد فتحی

فوق‌تخصص آسم، آلرژی و ایمنولوژی بالینی

استادیار

8

دکتر سمیه جنانی

فوق تخصص گوارش کودکان

استادیار

9

دکتر شبنم جلیل القدر متخصص کودکان و فلوشیپ خواب

استادیار

10

دکتر عبداله دیدبان فوق تخصص غددکودکان واختلالات متابولیک استادیار

11

دکتر احمد قاسم پور گلی

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

12

دکتر فرشید گوهر

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

13

دکتر ابوالفضل قبادی متخصص گوش و حلق و بینی و فلوشیپ گوش

استادیار

14

دکتر فرشید صفدریان

متخصص گوش و حلق و بینی

استادیار

15 

دکتر مهشید خزاعی متخصص اعصاب روان استادیار

16

دکتر رضا دلیرانی

فوق تخصص کلیه اطفال

دانشیار

17

دکتر علیرضا طارمیها

فوق تخصص عفونی کودکان

استادیار

18

دکتر پوراندخت غلامی پور شیرازی

فوق تخصص نوزادان

استادیار

19

دکتر ویکتوریا چگینی متخصص کودکان و مراقبتهای ویژه کودکان استادیار

20

دکتر مهدی علیزاده

فوق تخصص ریه

استادیار

21

دکتر مجید وفائی تملی

فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی اطفال

استادیار

22

دکتر مرتضی حبیبی بیبالانی

فوق تخصص نوزادان

دانشیار

23

دکتر منوچهر مهرام

متخصص اطفال

استادیار

24

دکتر حسین معینی

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه-
فلوشیپ بیهوشی کودکان

استادیار

25

دکتر مهدی پروانه

فوق تخصص نوزادان


                                                 
متخصص کودکان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مهری جمشیدی طرقبه

متخصص کودکان

2

دکتر دارابی متخصص کودکان

3

دکتر خاطره خامنه پور

متخصص کودکان و فلوشیپ خواب

4

دکتر بهزاد محمد حسینی

متخصص کودکان

5

دکتر مسعود رضایی

متخصص کودکان

6

دکتر فرخنده بابایی

متخصص کودکان

7

دکتر سارا الهی

متخصص کودکان

8

دکتر محمود وندایی

متخصص کودکان

9

دکتر ویکتوریا چگینی

متخصص کودکان و مراقبتهای ویژه کودکان
                                    
متخصص
ENT

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مهدیس اصفهانی

متخصص گوش و حلق و بینی

2

دکتر نقی رحمانی

متخصص گوش و حلق و بینی

3
4

دکترابوالفضب قبادی
دکتر فرشید صفدریان

متخصص گوش و حلق و بینی    
                                      
متخصص بیهوشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر حسین معینی

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه-
فلوشیپ بیهوشی کودکان

2

دکتر محمد قاسم روشن فکر

متخصص بیهوشی

3

دکتر مرضیه بیگم خضری

متخصص بیهوشی

4

دکتر معصومه خانعلیها

متخصص بیهوشی

5

دکتر نسیم زرین

متخصص بیهوشی

6

فاطمه فرجی سلیمانی

متخصص بیهوشی

7

مریم رجبی

متخصص بیهوشی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

1

2

مهناز کفایتی

متخصص رادیولوژی

3

مریم نورخیز محجوب

متخصص داروسازی                                              
  پزشک عمومی

  ردیف

        نام و نام خانوادگی   

نوع تخصص                              

1

پزشک عمومی

2

دکتر مریم منتظری علی آبادی

پزشک عمومی                            

3

دکتر زینب هاشمی

پزشک عمومی

4

دکتر مریم سلحشوریان

پزشک عمومی

5

دکتر 

پزشک عمومی

6

دکتر سید سعید سالاری

پزشک عمومی

7

دکتر عین اله احمدی

پزشک عمومی

8

دکتر محمد باقر بخشنده

پزشک عمومی

9

دکتر مریم یوسفی

پزشک عمومی

10

دکتر

پزشک عمومی