برنامه درمانگاه

توجه

ساعات نوبت دهی حضوری و تلفنی درمانگاه و کلینیک ویژه قدس به شرح زیر می باشد :

ساعت نوبت دهی صبح از ساعت 7:30 دقیقه

ساعت نوبت دهی بعد از ظهر (کلینیک ویژه ) ساعت 12

ساعت نوبت دهی تلفنی روز قبل ساعت 16 (4 بعد از ظهر )


 

برنامه درمانگاه و بخش اورژانس

مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس فروردین  1398

ایام هفته

تاریخ

بخش اورژانس

درمانگاه آموزشی

درمانگاه اورژانس

12-8                                   

ظهر

15-12

ظهر

20-16

متخصص

22-20

درمانگاه اسکرین

پزشک عمومی

 

5شنبه

1

دکتر الهی امینی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر احمدی

 

جمعه

2

روزگارتان بهار

لحظه هایتان پر از شکوفه باد

دکتر الهی  امینی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکترمنتظری هاشمی

 

شنبه

3

دکترمحمدحسینی امینی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکترمنتظری هاشمی

 

1 شنبه

4

دکتر محمدحسینی امینی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر بخشنده

 

2 شنبه

5

دکتر محمدحسینی نهوشیان

دکتر نهوشیان

دکتر احمدی

دکتر بخشنده

 

3شنبه

6

دکتر خامنه پور نهوشیان

دکتر نهوشیان

دکتر احمدی

دکتر بخشنده

 

4شنبه

7

دکتر خامنه پور نهوشیان

دکترنهوشیان

دکتر احمدی

دکتر سالاری

 

5شنبه

8

دکتر خامنه پور نهوشیان

دکترنهوشیان

دکتراحمدی

دکتر سالاری

 

جمعه

9

دکتر ملکی نهوشیان

دکترنهوشیان

دکترنهوشیان

دکترنهوشیان

دکتر سالاری

 

شنبه

10

دکتر ملکی  نهوشیان

دکتر نهوشیان

دکتر احمدی

دکتر سالاری

 

1 شنبه

11

دکتر ملکی نهوشیان

دکترنهوشیان

دکتر احمدی

دکترمنتظری

 

2 شنبه

12

--

--

دکتر بابایی  طایفی

دکترطایفی

دکتر طایفی

دکتر هاشمی

 

3شنبه

13

--

--

دکتر بابایی طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر احمدی

 

4شنبه

14

دکتر جمشیدی  طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر منتظری هاشمی

5شنبه

15

دکتر جمشیدی طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر سالاری

 

جمعه

16

دکتر جمشیدی  طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر منتظری  هاشمی

 

شنبه

17

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکترمهیار

دکترالهی محمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکتر محمدحسینی

دکتر بابایی

دکتر احمدی

 

1 شنبه

18

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکترمهیار

دکتر بابایی

دکترمحمدحسینی منتظری

دکترمحمدحسینی

دکتر الهی

دکترمنتظری بخشنده

 

2 شنبه

19

دکتررضایی جمشیدی

دکترمهیار

دکترالهی محمدحسینی

دکتر بابایی نهوشیان

دکترمحمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

 

3شنبه

20

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر بابایی

دکتر محمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکتر الهی

دکتر سالاری

 

4شنبه

21

دکتررضایی  جمشیدی

دکترجمشیدی

دکترالهی محمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکتربابایی

دکتر احمدی

 

5شنبه

22

دکتررضایی جمشیدی

---

دکترالهی محمدحسینی

دکترعیوض زاده  امینی

دکترمحمدحسینی امینی

دکترمحمدحسینی

دکتر طایفی

 

جمعه

23

دکترسالاری  امینی

دکتر سالاری امینی

دکتر سالاری  امینی

دکتر سالاری  امینی

دکتر نهوشیان

 

شنبه

24

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکترمهیار

دکترالهی محمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکتربابایی

دکتر طایفی

 

1شنبه

25

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکترمهیار

دکتربابایی

دکترمحمدحسینی منتظری

دکترمحمدحسینی

دکترالهی

دکترمنتظری بخشنده

 

2شنبه

26

دکتررضایی جمشیدی

دکترمهیار

دکترالهی محمدحسینی

دکتربابایی نهوشیان

دکترمحمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکترنهوشیان هاشمی

 

3شنبه

27

دکتر رضایی جمشیدی

دکترجمشیدی

دکتر بابایی

دکترمحمدحسینی

دکتر محمدحسینی

دکتر الهی

دکتر سالاری

 

4شنبه

28

دکتررضایی  جمشیدی

دکترجمشیدی

دکترالهی محمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکتر بابایی

دکتر احمدی

 

5شنبه

29

دکتررضایی جمشیدی

---

دکتر الهی بابایی

دکترعیوض زاده طایفی

دکترمحمدحسینی طایفی

دکترمحمدحسینی طایفی

دکتر احمدی

 

جمعه

30

--

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر طایفی

دکتر سالاری

 

شنبه

31

دکتررضایی جمشیدی خامنه پور

دکترمهیار

دکترالهی محمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکترمحمدحسینی

دکتر بابایی

دکتر طایفی

 

             روزهای تعطیل بطور 24 ساعته دکتر عمومی شیفت میباشد

*حضور شیفت شب کار از ساعت 19 الی 8 صبح فردا میباشد.

* پزشکانی که در شب می بایست حضور داشته باشند از ساعت 2 ظهر همان روز در صورت نیاز میبایست در بیمارستان حضور پیدا کنند.( عصر همان روز آنکال )

* دکتر امینی در شیهایی که پزشک یک نفر است در صورت نیاز حضور پیدا می کنند.                                                                             

* درشیفتهای خانم دکترمنتظری و آقای دکتر امینی تمام شبها ایشان از ساعت 24 تا ساعت 4 صبح در اسکرین حضور داشته باشند