مطالب

تهیه کننده :
واحد آموزش سلامت
 
سرکار خانم طاهره سجودی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد  پرستاری سلامت جامعه

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت

تلفن داخلی: 481

هر گروه شامل مطالب آموزشی در صفحه مربوط به خود می باشد . ابتدا گروه مورد نظر را انتخاب کرده و مطلب مورد علاقه خود را دریافت کرده و مطالعه فرمایید :

 

آسم و آلرژی و ایمونولوژی

اورژانس کودکان
قلب کودکان
خون و آنکولوژی کودکان
نوزادان
کلیه و اورولوژی کودکان
گوش وحلق وبینی
جراحی اطفال
کودکان
کرونا