پرسش های متداول

تهیه کننده :
واحد آموزش سلامت
 
سرکار خانم طاهره سجودی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت : مسئول واحد آموزش سلامت
 
تلفن داخلی : 398

هر گروه شامل مطالب آموزشی در صفحه مربوط به خود می باشد . ابتدا گروه مورد نظر را انتخاب کرده و مطلب مورد علاقه خود را دریافت کرده و مطاله فرمایید :
 
کلیه و اورولوژی کودکان
 
آسم و آلرژی و ایمونولوژی
 
نوزادان
 
خون و آنکولوژی کودکان
 
قلب کودکان
 
غدد کودکان
 
کودکان