سونوگرافی
                                                                                                                

واحد سونوگرافی
 
سرکار خانم عزت السادات فخار
میزان تحصیلات : کارشناس رادیولوژی
سمت: مسئول رادیولوژی