نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
درباره ما
فرایند پذیرش و ترخیص
لیست پزشکان
برنامه پزشکان مقیم
بیمه های طرف قرارداد
اعتبار بخشی
برنامه درمانگاه
منشور حقوقی
عملهای رایج
تماس با ما
لیست خدمات
Collapse واحد ریاست و مدیریت واحد ریاست و مدیریت
ریاست بیمارستان قدس
مدیریت بیمارستان قدس
Collapse مدیر پرستاری بیمارستان قدسمدیر پرستاری بیمارستان قدس
دفتر پرستاری
Collapse واحدهای اداریواحدهای اداری
واحد کارگزینی
واحد دبیرخانه
امور مالی
واحد اموال
واحد آموزش
واحد رایانه
واحد حراست
واحد تحقیقات
واحد آمار و بایگانی پزشکی
واحد بهداشت محیط
واحد تغذیه
واحد اسناد پزشکی
واحد اعتبار بخشی
واحد تاسیسات
تلفنخانه
واحد کتابخانه
مدیر امور اداری
واحد کارپردازی
روابط عمومی
واحد انبار
Collapse واحدهای درمانیواحدهای درمانی
اورژانس
اطفال یک
اطفال دو
بخش ENT
بخش PICU
بخش NICU
اتاق عمل و بیهوشی
بخش جراحی اطفال
بخش خون و آنکولوژی
بخش نوزادان
بخش روان
بخش خواب
Collapse پاراکلینیکپاراکلینیک
آزمایشگاه
آندوسکوپی
رادیولوژی
سونوگرافی
داروخانه
شنوایی سنجی
گفتار درمانی
یورودینامیک
واحد آموزش
گالری تصاویر
مطالب آموزشی بیماران
پرسش های متداول