پرسش های متداول

در صورت مراجعه به بیمارستان مراحل بستری به چه شکل است ؟

پاسخ : بیماری که برای بستری مراجعه کرده باید دارای دستور بستری باشد ، دستور بستری را باید از پزشک معالج دریافت کرد و یا با مراجعه به درمانگاه و یا اورژانس مرکز از پزشکان دستور بستری دریافت کرده و با مراجعه به واحد پذیرش بستری مراحل پذیرش را انجام دهد . فرایند پذیرش در زیرپورتال در قسمت فرآیند پذیرش و ترخیص مشخص شده است .
 

 

برای دریافت نوبت پزشک در درمانگاه به چه صورتی می توان اقدام نمود ؟

پاسخ : برای دریافت نوبت پزشکان درمانگاه بایست یا به صورت حضوری و یا به صورت تلفنی اقدام کرد .
 

 

برای دریافت نوبت به صورت حضوری چه زمانی با ید اقدام کرد ؟

پاسخ : برای دریافت نوبت پزشکان درمانگاه به صورت حضوری برای درمانگاه صبح ساعت 7 و برای درمانگاه عصر (کلینیک ویژه ) ساعت 12 در روزهای غیر تعطیل در مرکز حضور داشته باشید .

در روزهای تعطیل و شبها پزشکان عمومی در تمام مدت حضور خواهند داشت .
 

 

برای دریافت نوبت به صورت تلفنی چه زمانی باید اقدام کرد ؟

پاسخ : برای دریافت نوبت های تلفنی باید روز قبل حضور پزشک از ساعت 16 (4 بعد از ظهر) با استفاده از شماره تلفن 33359551 اقدام به دریافت نوبت کرد .
 

 

چگونه می توان از زمان حضور پزشک در بیمارستان اطلاع حاصل کرد ؟

پاسخ : با شماره گیری تلفن 33359551 و یا با زیرپورتال مرکز از قسمت پزشکان – برنامه درمانگاه و یا با مراجعه حضوری به درمانگاه .
 

 

بیمارستان قدس دارای چه درمانگاه های می باشد ؟

پاسخ : بیمارستان قدس دارای درمانگاه گوش و حلق و بینی – درمانگاه نوزادان – درمانگاه کودکان - درمانگاه گوارش کودکان - درمانگاه کلیه و مجاری ادراری کودکان – درمانگاه غدد کودکان - درمانگاه قلب کودکان - درمانگاه مغز و اعصاب کودکان - درمانگاه روان کودکان می باشد .
 

 

چه عمل های در بیماستان قدس انجام می شود ؟

پاسخ : تمامی اعمال جراحی که در مرکز قدس در جریان است در زیرپورتال قدس و در قسمت اعمال جراحی رایج نمایش داده شده است .