نظرات و پیشنهادات سایت

اطلاعات شخصی
تاریخ 1398/01/29 18:58:43
* نام
* نام خانوادگی
* جنسیت
* مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نظرات کاربران
* آیا مطالب بارگذاری شده در سایت برای شما مفید بوده است ؟
* آیا از محتوای جدید ترین اخبار علمی و مصاحبه پزشکان استفاده کاربردی داشته اید ؟
* آیا مطالب آموزشی موجود در سایت راهنمای شما بوده است ؟
* آیا دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در سایت مرکز به راحتی امکان پذیر است ؟
* آیا طراحی سایت معرف خدمات ارائه شده در مرکز می باشد ؟
* میزان رضایتمندی شما از مطالب بارگذاری شده در سایت چقدر است ؟
* آیا سایت بیمارستان را به کسی معرفی کرده اید ؟
طرح پیشنهادات
 
امتیاز دهی