فرم نظر سنجی بیمارستان قدس

اطلاعات شخصی
تاریخ 1400/03/24 16:25:21
* نام
* نام خانوادگی
* جنسیت
* مدرک تحصیلی
نظر کاربران
سطح خدمت رسانی در مرکز
سطح امکانات درمانی موجود در مرکز
سطح امکانات رفاهی موجود در مرکز
برخورد کارکنان درمانی با بیمار
برخورد کارکنان اداری با مراجعین
سطح عملکرد مرکز در ایجاد محیطی سالم و پاک
کیفیت غذای ارائه شده توسط بیمارستان
انجام به موقع مراحل پذیرش
انجام به موقع مراحل ترخیص
رسیدگی به موقع به شکایات شفاهی
میزان رضایتمندی کلی شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان
 
امتیاز دهی