فرم درخواست ملاقات با مدیریت یا ریاست
پس از تکمیل و ارسال ، درخواست شما بررسی و در صورت موافقت با شما تماس گرفته خواهد شد . در غیر اینصورت روزهای پنج شنبه از ساعت 10 الی 12 به قسمت مدیریت و ریاست بیمارستان قدس مراجعه فرمایید .
اطلاعات شخصی
تاریخ 1400/03/24 17:35:15
* نام
* نام خانوادگی
* مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
* شغل
* تلفن همراه
طرح درخواست
* در خواست ملاقات با :
* علت درخواست ملاقات :
 
امتیاز دهی