نام و نام خانوادگی : شبنم جلیل القدر

 سمت: معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان قدس

 رشته تحصیلی: متخصص کودکان وفلوشیپ اختلالات خواب

 Name: Shabnam

 Sure Name: Jalilolghadr

 Present Position: Associate Professor
Address: Qazvin University of Medical  Sciences

 تلفن تماس داخلی و مستقیم :  02833334807-10 داخلی 247

 آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس  مرکز آموزشی درمانی قدس

 
راهنمای پژوهشی
1