اخبار اسلایدی
با حضور دکتر ماهر مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی شد
 
با حضور دکتر ماهر مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی شد

صبح روز چهارشنبه
۱۴ تیر ماه 96 دکتر ماهر به عنوان نماینده وزارت بهداشت به قزوین سفر کرد تا مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ناشی از عدم پرداخت مطالبات بیمه ها به این دانشگاه را بررسی کند.
دکتر ماهر ابتدا طی نشستی با دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جریان مشکلات مالی این دانشگاه و میزان مطالبات معوق بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر قرار گرفت. همچنین نماینده وزارت بهداشت با حضور در بعضی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه از جمله مرکز آموزشی درمانی قدس، مشکلات این مراکز را بررسی کرد.

دکتر ماهر در خصوص انتقال و پیگیری مشکلات مالی دنشگاه علوم پزشکی قزوین به مدیران این دانشگاه قول مساعد داد
. با توجه به قول مساعد دکتر ماهر برای پیگیری موضوع و تعهد سازمان تامین اجتماعی استان مبنی بر پرداخت بخش اندکی از مطالبات بیمارستان ها، خدمات درمانی در قالب طرح تحول نظام سلامت کما فی السابق به همه بیماران ارائه می شود.

گفتنی است بدهی معوق
۱۶۵ میلیاردی سازمان های بیمه گر به بیمارستان های دانشگاه ادامه ارائه خدمت از سوی این بیمارستان ها را با مشکل جدی روبرو کرده است.
 
 
امتیاز دهی