اخبار اسلایدی
مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، میزبان خادمان حرم رضوی

خبر، رمضان شهسواری
مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، میزبان خادمان حرم رضوی
 
هر ساله و در دهه کرامت، افرادی که به هر دلیل در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین هستند، حال و هوای خوشی دارند، زیرا در یکی از این روزها، علاوه بر بیماران، به ویژه کودکان و همراهان آنان، کادر درمانی، اداری و پشتیبانی مرکز، خاک گام های خادمان حرم رضوی را سرمه چشم کرده و در این فضای روح نواز، خود را در بارگاه ملکوتی امام غریب، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تجسم می کنند.
امسال نیز با پیگیری های روابط عمومی مرکز، در روز 12 مرداد 1396 آیین استقبال از مسافران سرزمین طوس، در میان شور و شوق میزبانان برگزار شد و با به اهتزاز در آوردن پرچم متبرک حرم مطهر و گرداندن آن در بخش های این واحد درمانی، نسیم نوازش ضامن آهو وزیدن گرفت.
در این مراسم، خادمان، بر بالین بیماران بستری در بخش ها حضور یافتند و با اهــدای نبات و نمک های متبرک شده، برای آنان آرزوی تندرستی کردند.
حسینعلی افشاری، مدیر مرکز آموزشی - درمانی قدس نیز ضمن مهم دانستن این حرکت معنوی در ترویج فرهنگ رضوی؛ از دست اندر کاران برگزاری برنامه مذکور، قدردانی کردند.       
 
 
 
امتیاز دهی