اخبار اسلایدی
همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در مرکز آموزشی – درمانی قدس قزوین برگزار شد

خبر، رمضان شهسواری
همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در مرکز آموزشی – درمانی قدس قزوین برگزار شد
اولین جمعه از ماه سراسر خون و قیام محرم مصادف است با گردهمایی کودکان به همت مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) که همزمان با 4500 پایگاه در سراسر کشور، اطفال بستری در مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین نیز به یاد مظلومیت طفل شیرخوار حضرت عباعبدا..الحسین (ع) با پوشیدن لباس سبز و سربند مخصوص این روز همراه با مادران خود گریستند و شفای مریض شان را از دست با کفایت حضرت علی اصغر(ع) خواستار شدند.

لازم به ذکر است در این روز خادمان بارگاه ملکوتی امازاده حسین(ع) نیز با حضور در این مرکز و اهداء لباس و سربند این روز را گرامی داشتند. در این برنامه ها خادمان در کلیه بخش های بستری حاضر شدند.
 
 
امتیاز دهی