اخبار اسلایدی
مقدمات توسعه فضای الحاقی مرکز آموزشی – درمانی قدس قزوین آغاز شد
خبر، رمضان شهسواری
 
 
مقدمات توسعه فضای الحاقی مرکز آموزشی – درمانی قدس قزوین آغاز شد
در نشستی، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: مقدمات توسعه مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، فراهم شده است و به همین منظور، اعضای کارگروه می توانند نظرات خود را در خصوص نقشه تهیه شده، بیان کنند.
این نشست در دفتر رییس مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین برگزار شد و متولی سلامت استان قزوین عنوان کرد که هم اکنون به منظور افزایش فضای فیزیکی این مرکز، مکان ساخت فضای الحاقی مشخص شده و با توجه به این که زمین بیمارستان، متعلق به هلال احمر است، رایزنی هایی در حال انجام است تا در ماه های آینده عملیات ساخت آن آغاز شود.
دکتر مهرام گفت: با اضافه شدن تخصص های متعدد کودکان و مراجعه بیماران، کمبود فضا، بیشتر از قبل در این مجموعه احساس می شود.
شایان ذکر است، ساخت این فضای الحاقی در سه طبقه و در مدت زمان دو سال خواهد بود. در این نشست، دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مدیر و کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه و همچنین، رئیس، مدیر و اساتید مرکز آموزشی درمانی قدس حضور داشتند.
 
 
امتیاز دهی