اخبار اسلایدی
برای مسیر کُندرو جدید مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، چاره اندیشی شد
خبر،رمضان شهسواری
 
 
برای مسیر کُندرو جدید مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، چاره اندیشی شد
مسؤولان مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با هدف بررسی طرح ترافیک در مسیر منتهی به درب ورودی جدید  و برون رفت از خطرات احتمالی، نشست تبادل اندیشه با مهندس احد چگینی از شورای شهر و عوامل شهرداری قزوین برگزار کردند.
در این برنامه، دکتر عبداله دیدبان، رییس مرکز آموزشی - درمانی قدس، نکاتی درباره مسائل مربوط به کُندرو جدید مرکز بیان کرد و پس از تبادل نظر، در نهایت، مهندس چگینی برای جاره اندیشی و کاستن از خطرات احتمالی و روان سازی مسیر کُندرو ذکر شده، قول مساعد داد.
 
 
امتیاز دهی