اخبار اسلایدی
قدردانی همراه بیمار از کادر بخش اطفال یک مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین

خبر، رمضان شهسواری

قدردانی همراه بیمار از کادر بخش اطفال یک  مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین

همراه یکی از بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با ارسال متنی از  کلیه کادر بخش اطفال یک  این مرکز قدردانی کرد. این بیمار به مدت دو هفته بستری بود.

در متن ارسالی این هم وطن آمده است: با در نظر گرفتن حق و اعتدال، رضایت کامل را از کلیه کادر  بخش اطفال یک مرکز در دوره درمان فرزندم اعلام می دارم. امید که خدا پاداش نیک به ایشان بدهد. از کادر خدمات هم خانم حسنی بسیار دلسوزانه خدمت داشتند.

 
امتیاز دهی