اخبار
قدردانی خانواده یک بیمار از پزشک و کادر درمانی مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین

1396/4/28 چهارشنبه


خبر، رمضان شهسواری
 
قدردانی خانواده یک بیمار از پزشک و کادر درمانی مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین
خانواده یک بیمار با ارسال بنر به مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین  از زحمات پزشک و کادر درمانی این مرکز در درمان بیمارشان، قدردانی کردند.
این بیمار، روز 16 تیر 1396 به دلیل عمل جراحی لارنژکتومی(برداشتن حنجره) در بخش جراحی گوش و حلق و بینی، بستری شد و روز بعد، توسط دکتر نقی رحمانی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، مورد عمل جراحی قرار گرفته و مراقبت های لازم در خصوص وی انجام شده است.
در  متن تقدیر نامه  این خانواده از دکتر رحمانی رییس بخش جراحی گوش و حلق و بینی و کادر بخش(شامل: شاه نظری، سرپرستار بخش؛ پرستاران، منشی، خدمات و انتظامات)، قدردانی شده است. 
 
 
امتیاز دهی