اخبار
پروژه های در دست احداث مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین به پیشرفت فیزیکی 60 درصد رسید

1396/7/15 شنبه

خبر، رمضان شهسواری.
 
 پروژه های در دست احداث مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین به پیشرفت فیزیکی 60 درصد رسید
در سومین بازدید سال 1396 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از پروژه های در دست احداث در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین اعلام شد که ساخت این پروژه ها تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته است.
بازدید متولی سلامت استان قزوین، روز 11 مهر ماه و در حاشیه حضور ایشان در برنامه صبحگاهی اساتید و دانشجویان در مرکز انجام شد و دکتر مهرام تأکید کرد که این پروژه ها در کمترین زمان ممکن، با بهترین نتایج و البته بالاترین سطح رضایت اساتید و کارکنان، اجرا و به بهره برداری برسد.
پروژه های در حال ساخت در مرکز آموزشی - درمانی قدس، شامل: نمازخانه و ساختمان پزشکان آقا و خانم است که در  دو طبقه ساخته خواهد شد.
در جریان بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از این پروژه ها، حسینعلی افشاری، مدیر مرکز آموزشی - درمانی قدس، پاسخگوی سؤال های ایشان بود.
 
 
امتیاز دهی