اخبار علمی
برای اولین بار، کنترل خون ریزی از واریس های مری یک کودک، به روش اسکلروتراپی، انجام شد

1396/12/7 دوشنبه

خبر، رمضان شهسواری

در تنها مرکز فوق تخصصی کودکان قزوین؛

 برای اولین بار، کنترل خون ریزی از واریس های مری یک کودک، به روش اسکلروتراپی، انجام شد

اسکلروتراپی در کنترل خونریزی از واریس های مری در کودکان، برای اولین بار در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین اجرا شد. دکتر ریتا باقریان، فوق تخصص گوارش کودکان در این مرکز با اعلام خبر فوق، گفت: این اقدام برای دختربچه دو ساله ای، انجام شد.

به گفته ایشان، بیمار مذکور به علت استفراغ خونی و بدنبال آن، دو بار استفراغ محتویات معده اش، توسط والدینش به اورژانس مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین آورده شده بود که اقدامات اولیه حیاتی، شامل: تجویز سرم و تعبیه لوله دهانی - معده ای برایش انجام شد و با کاهش خون ریزی، امکان انجام تشخیصی کامل تر برای بیمار فراهم شد.

دکتر باقریان، اظهار کرد: در آندوسکوپی فوقانی بیمار، مشخص شد که وی واریس های متعدد مری دارد که با استفاده از سوزن اسکلروتراپی مخصوص کودکان، با موفقیت، اسکلروتراپی برای او انجام شد.

 
امتیاز دهی