• الساعة : 11:11:16
  • التأریخ : 1443/03/11
افزایش مهارت ها و اعتماد به نفس در كودكان، بهترین هدیه والدین به فرزندان است

به گفته ویدا نیک نامی، کارشناس مسؤول شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، افزایش مهارت ها و اعتماد به نفس در کودکان، بهترین هدیه ای است که والدین می توانند به فرزند خود بدهند. وی افزود که افزایش مهارت های کودک برای مقابله با بحران و سازگاری با آن، منجر به شکل گیری اعتماد به نفس در کودک می شود.

این کارشناس تصریح کرد: کودکی که مهارت بیشتری دارد، نه تنها، کمتر توسط اطرافیان سرزنش می شود، بلکه بیشتر هم مورد تشویق قرار می گیرد و در نتیجه، اعتماد به نفس بیشتری نیز خواهد داشت.

وی ضمن بیان اینکه برای بهبود اعتماد به نفس و تقویت مهارت های کودک، باید خطاها و نواقص جزیی کودک را نادیده گرفت و نیمه پُر لیوان را دید؛ اظهار کرد: باید به جنبه های مثبت فعالیت ها، تلاش ها و پیشرفت های کودک توجه کرد و به او بازخوردهای مثبت داد. نیک نامی ادامه داد که به جای اینکه نواقص او را آشکار کنید؛ جنبه های مثبت کارش را برجسته و بیان کنید و همچنین در صورت مشاهده رفتار مثبت، کودک را تشویق کنید.

خطاهای کوچک را در انجام مسؤولیت برجسته نکنید

کارشناس مسؤول شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان گفت: به کودک مسؤولیت بدهید، تکالیف و وظایفی را برای کودک تعیین کنید و بعد از تکمیل آن ها، به او پاداش بدهید. وی افزود که خطاهای کوچک را در انجام مسؤولیت برجسته نکنید.

این کارشناس با تأکید به اینکه کاری را که کودک قادر به انجام آن است، به خودش محول کنید و مسؤولیت انجام همه کارهای کودک را برعهده نگیرید؛ گفت: تکالیف و وظایفی معنادار و چالش برانگیز به کودک محول کنید، زیرا کودک باید مقابله با مشکلات و چالش ها را یاد بگیرد و تمرین کند و بتواند ناکامی ها را تحمل کند. وی اضافه کرد که کودک باید به تدریج، مهارت تحمل فشارهای محیطی و مواجهه با چالش ها را بیاموزد و بتواند خودش راه هایی برای حل مسایل پیدا کند.

دادن حق انتخاب به کودک

به گفته نیک نامی، در مورد تکالیف یا مسؤولیت هایی که باید برعهده گیرد، در حدی که کودک توانایی انتخاب دارد، به او حق انتخاب بدهید و البته، این موضوع را که کودک، بین چه مواردی می تواند دست به انتخاب بزند، شما باید تعیین کنید.

وی با گفتن اینکه بعد از مشخص کردن موارد، نباید برای شما مهم باشد که کودک کدام مورد را انتخاب می کند و لازم است انتخاب او را تأیید کنید؛ بیان کرد: کودکان از طریق تجربه، آزمون و خطا و مشاهده پیامد انتخاب ها و اقدامات خود، مهارت ها را می آموزند.

این کارشناس بهداشتی با اذعان به اینکه به کودکان در محدوده هایی که خطرناک یا آسیب زا نیست، اجازه آزمون و خطا و تجربه کردن بدهید؛ چون با آزمون و خطا و تجربه کردن است که کودک مهارت ها را می آموزد و از اشتباهات خود درس می گیرد؛ گفت: رویکرد همکاری گروهی و تیمی داشته باشید و با فرزندتان در انجام کارها مشارکت و همکاری کنید.

نیک نامی با تأکید به اینکه فعالیت های گروهی و خانوادگی، باعث بهبود رابطه بین افراد می شود؛ گفت: باید توجه داشت که بعد از انجام هر فعالیت یا مسؤولیت محول شده، کودک را به صورت عاطفی تشویق کنید.

وی این سخنان را روز 24 مهر 1400  در محوطه دبستان شهید ابراهیم خامی تاکستان بیان کرد. این برنامه توسط همت واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان؛ با هماهنگی اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش این شهرستان، برای ارتقای سلامت روان افراد در مناطق آسیب خیز شهرستان برگزار شد. برنامه مذکور بر مبنای اجرای برنامه های  آموزشی فرزندپروری و مسابقه ورزشی در میان کودکان چهار تا 9 ساله، به همراه مادرانشان، با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

 

الدرجة :  0 |  المجموع :  0

اللصوق

    V6.0.9.0