مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا:

  تأریخ الإیجاد : 08/02/43

  در دوران شیوع ویروس کرونا

  تأریخ الإیجاد : 08/02/43

     


  کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان مقدار كمی استرس، تحرك و انگیزه در افراد ایجاد می كند 
  تأریخ الوقوع : 1443/03/12 9:34:29
  تأریخ الوقوع : 1443/03/12 9:32:56
  الصفحة1مِن212.التالي.إذهب

  رمز الخبر : 5649  |  تأریخ الوقوع : 1443/03/10 7:2:13
  رمز الخبر : 1825  |  تأریخ الوقوع : 1442/07/27 8:48:36
  در راستای برنامه های ترویج زایمان طبیعی و به منظور توانمندسازی کارشناسان مامایی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساوه و زرند وبینار دوره تکمیلی مربی گری کلاس های آمادگی برای زایمان به درخواست ...
  الصفحة1مِن212.التالي.إذهب
  گروه دورانV6.0.9.0