• time : 8:1:58
  • Date : Wed Oct 20, 2021
  • news code : 5825
۲۰ تمرین عملی به مناسبت سالروز جهانی كاهش خطر بلایا در استان قزوین برگزار شد

یکی از مهم ترین کارکردهای مرحله آمادگی در چرخه مدیریت خطر بلایا، ایجاد آمادگی لازم برای پاسخ صحیح به بلایا و مخاطرات و تهدیدات می باشد. با انجام تمرین های مختلف از جمله دورمیزی، تک کارکرد، کارکرد کامل و شبیه سازی شده یک مخاطره واقعی می توان مهارت و توانایی لازم را برای پاسخ صحیح به مخاطرات و کاهش اثرات آنها و افزایش توان مقاومت و متحمل نسبت به تاثیرات بلایا افزایش داد.

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسؤول امور کاهش خطر بلایا و پدافند غی عامل مرکز بهداشت استان قزوین با بیان مطلب فوق از اجرای تمرین های آموزشی و عملی گسترده در شبکه های بهداشت و درمان استان خبر داد و افزود: برگزاری کلاس های آموزشی و تمرین های دورمیزی و عملی مواجهه با انواع مخاطرات مهم و شایع در استان از جمله قطع زیرساختهای شهری، حریق، مخاطرات زمین شناختی و آب و هوایی و زیستی از جمله این تمرین ها بوده است و  در زمینه افزایش تاب آوری در مواجهه با این بلایا بررسی و پیگیری شده است.

وی گفت: از 21 تا 26 مهر 1400 به مناسبت هفته جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی تعداد 20 تمرین عملی با کارکردهای مختلف برای ایجاد آمادگی در مراکز بهداشت برگزار شده و این تمرین ها تا هفته پدافند غیرعامل در اوایل آبان ماه ادامه داشته و نسبت به شناسایی موارد قابل ارتقا برای افزایش تاب آوری مراکز بهداشت اقدام خواهد شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V6.0.9.0