• time : 6:49:5
  • Date : Wed Sep 15, 2021
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا:
شهروندان، خدمات پرستاری در منزل را از مؤسسات غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت، دریافت نكنند

پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین، راهنمای شهروندان

دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا به شهروندان این شهرستان هشدار داد که خدمات پرستاری در منزل را از مؤسسات غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت، دریافت نکنند. وی از مردم خواست با مراجعه به پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین، فهرست مؤسسات مجاز را مشاهده کنند.

مسؤول حوزه سلامت شهرستان بویین زهرا گفت: با توجه به شیوع اقدامات و خدمات غیرمجاز مرتبط با حوزه پزشکی و درمانی توسط افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز در سطح شهرستان، خصوصا در زمینه ارائه خدمات پرستاری در منزل، مانند: انجام تزریقات، سرم تراپی و پانسمان در منازل، و با توجه به اینکه پرستاری، حرفه ای مراقبت محور است و هرگونه کوتاهی یا اشتباه در نحوه ارائه خدمات آن، ممکن است صدمات جبران ناپذیری بر سلامت افراد بگذارد، از کسانی که خواهان دریافت خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل هستند، درخواست می شود که برای دریافت این گونه خدمات، از مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل که در سطح شهرستان فعال هستند، خدمات دریافت کنند.

این مقام مسؤول تصریح کرد؛ مددجویانی که نیازمند خدمات پرستاری در منزل، بویژه در دوران شیوع ویروس کرونا هستند؛ از مراکز دارای مجوز و معتبر، درخواست پرستار داشته باشند. وی افزود که شهروندان برای کسب اطلاعات در مورد مراکز مجاز ارائه خدمات پرستاری در منزل در سطح شهرستان بویین زهرا،  به لینک مراقبت در منزل در زیرپورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مراجعه کنند.

دکتر خوشنویس زاده گفت: ارتقای سطح رضایت مندی بیماران و ارائه خدمات استاندارد، مهمترین اهداف راه اندازی مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل است و امیدواریم با گسترش فعالیت های این مراکز، شاهد ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده باشیم.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V6.0.9.0