• time : 6:54:26
  • Date : Mon Oct 18, 2021
ارتقا رتبه ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی قزوین

دکتر سید مهدی میرهاشمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از ارتقای قابل توجه رتبه این دانشگاه در ارزشیابی  فعالیتهای تحقیقات و فناوری خبر داد

دکتر میرهاشمی اظهار داشت؛ دانشگاه در بین 68 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور رتبه 18 و در بین 25 دانشگاه تیپ دو رتبه 10 را کسب نموده است.

به گفته وی، در ارزشیابی فعالیتهای تحقیقات و فناوری، دانشگاه در سه محور تولید دانش، ساختار تحقیقات و فناوری و تولید فناوری بر اساس عملکرد سال 1399 مورد ارزشیابی قرار گرفته است که در دو محور ساختار و شاخصهای تولید فناوری به ترتیب رتبه 5 و 4 را در بین دانشگاههای تیپ دو کسب کرد ه است.

ایشان  با توجه به اهمیت این رتبه بندی  افزود خوشبختانه دانشگاه در شاخص های مطالعات کوهورت و بیوبانک و همچنین اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی موفق به کسب رتبه اول  و شاخص اطلاعات و انتشارات علمی، مجلات و ترجمان دانش موفق به کسب رتبه هفتم کشوری شده است.

دکتر میرهاشمی این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه تبریک گفت و ضمن قدردانی از زحمات فراوان اعضای هیات علمی، پژوهشگران و فناوران، دانشجویان و همچنین همکاران خود درمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود انشااله با تدوام حمایتهای ریاست دانشگاه، اعضای هیات رئیسه ،استفاده حداکثری از توان عزیزان دانشگاه و جذب نیروهای متعهد و متخصص  بتوانیم در ارتقای رتیه علمی دانشگاه  با شتاب بیشتری حرکت نمائیم.

Average :  4.00 |  Submitted :  2

Tags

    V6.0.9.0