• ساعت : ۶:۳۰:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 
  • کد خبر : ۲۹۶۷
برگزاری جلسه مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشكی قزوین

دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، روز 23 مرداد 1400 در جلسه مرجعیت علمی، نکاتی را در خصوص برنامه راهبردی نیل به مرجعیت علمی و چارچوب نگارش برنامه راهبردی حوزه های دانشگاه علوم پزشکی در راستای رسیدن به مرجعیت علمی آن مطرح کرد.

در ادامه دکتر رفیعی، معاون آموزشی دانشکده بهداشت، توضیحاتی را در خصوص مراحل انجام و تدوین برنامه راهبردی اعم از تبین رسالت، ارزش‌ها، شناسایی، تحلیل، اولویت‌بندی ذینفعان و چشم انداز برنامه‌ها بیان کرد و مقرر گردید چارچوب نگارش برنامه راهبردی حوزه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در راستای نیل به مرجعیت علمی تکمیل و نهایی گردد.

گفتنی است این جلسه با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و سرگروه های حوزه های رسالت دانشگاه در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0