• ساعت : ۹:۳۸:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 
  • کد خبر : ۲۹۸۹
در دانشگاه علوم پزشكی قزوین عملكرد آموزشی اساتید، توسط دانشكده ها به دقت بررسی می شود

دکتر نوید محمدی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از بررسی دقیق عملکرد اساتید توسط دانشکده ها خبر داد.

دکتر محمدی، ضمن اشاره به اهمیت کیفیت محتواهای آموزشی، افزود: در صورت گزارش دانشکده منبی بر رضایت نداشتن از عملکرد اساتید، از امتیاز عملکرد آموزشی اساتید کسر شود. وی افزود که مقرر شد که معاونان آموزشی دانشکده ها بر روند کیفی مطالب بارگذاری شده دقت بیشتری داشته باشند.

در ادامه این نشست، دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه گفت: با توجه به ضرورت اصلاح فرآیندهای آموزشی مجازی و اهمیت نظارت بر تولید محتواهای الکترونیکی آموزشی از نظر برخورداری از کیفیت مناسب بر اساس استانداردهای شورای عالی آموزش مجازی، فرآیندی که از ابتدای درخواست استاد تا زمان تهیه محتوای نهایی بر اساس فلوچارت تدوین شده بود، مصوب شد.

دکتر اویسی اظهار کرد: از آنجایی که ارزشیابی محتواهای تولید شده چه از نظر محتوای علمی و چه از نظر انطباق با استانداردهای شورای عالی آموزش مجازی جایگاه ویژه ای در آموزش پزشکی دارد، فرایند ارزشیابی محتواهای مجازی، از زمان ارائه درس به دانشجویان، تا زمانی که فیدبک اصلاحی توسط استاد ارائه شود، طبق فلوچارت تدوین شده، تصویب شد. همچینین معاون آموزشی هر دانشکده به عنوان تیم مدرسان در سامانه نوید هر یک از اساتید تعریف می شود.

شایان ذکر است، این نشست، روز یکم شهریور 1400 با حضور دکتر محمدرضا شیخی، معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه، دکتر پیمان حیدریان، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، پزشکی و دندان پزشکی در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

دکتر نوید محمدی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از بررسی دقیق عملکرد اساتید توسط دانشکده ها خبر داد.

دکتر محمدی، ضمن اشاره به اهمیت کیفیت محتواهای آموزشی، افزود: در صورت گزارش دانشکده منبی بر رضایت نداشتن از عملکرد اساتید، از امتیاز عملکرد آموزشی اساتید کسر شود. وی افزود که مقرر شد که معاونان آموزشی دانشکده ها بر روند کیفی مطالب بارگذاری شده دقت بیشتری داشته باشند.

در ادامه این نشست، دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه گفت: با توجه به ضرورت اصلاح فرآیندهای آموزشی مجازی و اهمیت نظارت بر تولید محتواهای الکترونیکی آموزشی از نظر برخورداری از کیفیت مناسب بر اساس استانداردهای شورای عالی آموزش مجازی، فرآیندی که از ابتدای درخواست استاد تا زمان تهیه محتوای نهایی بر اساس فلوچارت تدوین شده بود، مصوب شد.

دکتر اویسی اظهار کرد: از آنجایی که ارزشیابی محتواهای تولید شده چه از نظر محتوای علمی و چه از نظر انطباق با استانداردهای شورای عالی آموزش مجازی جایگاه ویژه ای در آموزش پزشکی دارد، فرایند ارزشیابی محتواهای مجازی، از زمان ارائه درس به دانشجویان، تا زمانی که فیدبک اصلاحی توسط استاد ارائه شود، طبق فلوچارت تدوین شده، تصویب شد. همچینین معاون آموزشی هر دانشکده به عنوان تیم مدرسان در سامانه نوید هر یک از اساتید تعریف می شود.

شایان ذکر است، این نشست، روز یکم شهریور 1400 با حضور دکتر محمدرضا شیخی، معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه، دکتر پیمان حیدریان، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، پزشکی و دندان پزشکی در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0