دوران

  لطفا صبر کنید ...

  دکتر عبداله دیدبان

  رییس دانشگاه

  دکتر عبداله دیدبان

  رییس دانشگاه

  • پست الکترونیکی : a.didban@qums.ac.ir

  حجت اسلام و المسلمین دکتر حسین حیدری

  رییس دفتر نهاد رهبری

  حجت اسلام و المسلمین دکتر حسین حیدری

  رییس دفتر نهاد رهبری

  • پست الکترونیکی : h.heydari@qums.ac.ir

  دکتر محمدعلی معصومی فر

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

  دکتر محمدعلی معصومی فر

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

  • پست الکترونیکی : m.masomifar@qums.ac.ir

  دکتر امیرمحمد کاظمی فر

  رییس دانشکده پزشکی

  دکتر امیرمحمد کاظمی فر

  رییس دانشکده پزشکی

  • پست الکترونیکی : a.kazemifar@qums.ac.ir

  دکتر پیمان قجربیگی

  معاون غذا و دارو

  دکتر پیمان قجربیگی

  معاون غذا و دارو

  • پست الکترونیکی : p.ghajarbeygi@qums.ac.ir

  دکتر سهیل سلطانی

  رییس مرکز فوریتهای پزشکی

  دکتر سهیل سلطانی

  رییس مرکز فوریتهای پزشکی

  • پست الکترونیکی : s.soltani@qums.ac.ir

  دکتر علی اکبر کرمی

  معاون درمان

  دکتر علی اکبر کرمی

  معاون درمان

  • پست الکترونیکی : aakarami@qums.ac.ir

  دکتر جلال رحمانی

  معاون بهداشتی

  دکتر جلال رحمانی

  معاون بهداشتی

  • پست الکترونیکی : j.rahmani@qums.ac.ir

  دکتر احسان مدیریان

  معاون آموزشی

  دکتر احسان مدیریان

  معاون آموزشی

  • پست الکترونیکی : e.modiriyan@qums.ac.ir

  دکتر محمدرضا شیخی

  معاون دانشجویی، فرهنگی

  دکتر محمدرضا شیخی

  معاون دانشجویی، فرهنگی

  • پست الکترونیکی : msheikhi@qums.ac.ir

  دکتر سید مهدی میرهاشمی

  معاون تحقیقات و فناوری

  دکتر سید مهدی میرهاشمی

  معاون تحقیقات و فناوری

  • پست الکترونیکی : sm.mirhashemi@qums.ac.ir

  گروه دورانV6.0.9.0