برگزاری كارگاه استانی پدافند سایبری در نظام سلامت در سالن ستاد شماره 1 دانشگاه

همزمان با هفته بزرگداشت پدافند غیر عامل و با توجه به حساسیت و اهمیت شناخت تهدیدات محتمل در نظام سلامت و با هدف تدوین برنامه کاهش خطر و پاسخ مناسب به حملات سایبری، کارگاه استانی توجیهی و آموزشی پدافند سایبری در نظام سلامت صبح روز یک شنبه 12 آبان 98 در سالن اجتماعات ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط معاونت های بهداشتی، درمان، توسعه مدیرت و منابع، مراکز آموزشی و درمانی، شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها، بیمارستان های خصوصی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و مدیران کشیک مرکز هدایت عملیات بحران برگزار شد، مهندس محمد علی علویری، مدیر فناوری اطلاعات و آمار دانشگاه درباره انواع تهدیدات و حملات سایبری توضیح داد.

مهندس علویری با اشاره به هدف برگزاری دوره گفت: این آموزش ها قصد دارد حوزه تکنولوژی اطلاعات (IT) کشور را در رابطه با حملات سایبری ایمن کند.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه افزود: فضای سایبری از دیدگاه سخت افزاری، شبکه ای جهانی از کامپیوتر های به هم پیوسته است و هر چیزی است که ابزار ارتباطی باشد و از نظر نرم افزاری همه سامانه های شناخته شده و ناشناخته نصب شده بر روی دستگاه های هوشنمند است.

مدرس این کارگاه در بخش دیگری از توضیحات خود به حملات سایبری اشاره کرد و افزود: اخاذی سایبری، اخبار جعلی، هوش مصنوعی بجای هکرها، خمله به زیرساخت ها،بدافزار های بانکی در تلفن همراه از جمله تهدیدات سایبری هستند.

حمله های هک، حمله براساس دسترسی بد افزار ها،جاسوسی سایبری و ویروس ها از جمله حمله های سایبری بودند که مهندس علویری به آنها اشاره کرد.

مهندس علویری اولویت زیرساخت های کشور را در سه بخش حیاتی،حساس و مهم تقسیم بندی کرد و گفت: اولویت حیاتی در کل کشور تاثیر گذاری دارد و حساس روی یک منطقه و  تاثیرگذاری اولویت مهم، محلی است که دانشگاه علوم پزشکی در تقسیم بندی اولویت محلی قرار می گیرد.

برشمردن نمونه های از حملات سایبری در کشور و مقابله به موقع با آنها و همچنین موضوعات حساس مرتبط با تهدیدات سایبری در نظام سلامت از دیگر موضوعاتی بود که توسط مهندس علویری برای شرکت کنندگان بیان شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0