• ساعت : ۷:۲:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
  • کد خبر : ۵۶۴۹
در شهرستان قزوین
چهار مركز خدمات جامع سلامت، پایش میدانی شد

پایش های میدانی مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان قزوین به منظور بررسي كيفيت و نحوه ارائه خدمات بهداشتي درماني در مراكز خدمات جامع سلامت، بصورت دوره اي انجام می شود.

دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در پایش أخیر، با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت نواب، اکبر آباد، شید اصفهان و مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک، هدف از این پایش را ارزیابی تمام برنامه های تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت عنوان کرد و گفت: شناسايي نقاط ضعف و قوّت برنامه های بهداشتی برای برنامه ریزی بهتر و پیشبرد  اهداف از قبل تعیین شده از مهمترین اهداف پایش هاي میدانی است. 

 رییس حوزه سلامت شهرستان قزوین یادآور شد که پایشها باید بر اساس چک‌لیست و بر مبنای سنجش آگاهی و مهارت کارشناس و کاردان بهداشت باشد و کلیه شاخص های موردنظر در مراکز و خانه بهداشت ارزیابی شود.

دکتر مهرعلیان، در این بازدیدها بر اهمیت خدمات بهداشتی و پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: در مراکز خدمات جامع سلامت، تلاش بر این است که خدمات سلامت محور به نحو فعالانه ای در دسترس عموم مردم قرار گیرد. وی افزود که نظارت مستقیم بر نحوه خدمات، آگاهی از مسایل مراجعان و کارکنان مراکز و رفع کمبودهای احتمالی از نکاتی است که بر اساس اولویت مورد پیگیری قرار می گیرد.

دکتر مهرعلیان تصریح کرد: پايش‌ها بيشتر نقش انگيزشي دارد و با ايجاد رقابت مناسب زمينه تلاش كاركنان را در دستيابي به اهداف و رويكرد مرکز  بهداشت فراهم مي‌آورد.

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V6.0.9.0