• ساعت : ۸:۲۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ 
  • کد خبر : ۶۴۴۰
در قزوین
دكتر مهدی علیزاده، سرپرست مركز آموزشی و درمانی قدس شد

روز 19 آبان 1400، دکتر عبداله دیدبان؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در مراسمی، دکتر مهدی علیزاده را به عنوان سرپرست جدید مرکز آموزشی و درمانی قدس معرفی کرد. این مراسم با حضور جمعی از پزشکان، پرستاران و کارکنان مرکز یاد شده، برگزار شد.

دکتر علیزاده، دارای مدرک فوق تخصص ریه اطفال و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین است. پیش از وی نیز دکتر عبداله دیدبان؛ ریاست این مرکز درمانی را بر عهده داشت که با صدور ابلاغ وزیر بهداشت، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برای دکتر دیدبان و دکتر علیزاده، در مسؤولیت های جدید، آرزوی موفقیت دارد.

امتیاز :  ۳.۲۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    V6.0.9.0