لیست سامانه های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 جهت استفاده دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان و عموم مردم

ردیف

نام سامانه

آدرس

1

پرتال وب دانشگاه

www.qums.ac.ir

2

سامانه پرونده الکترونیک سلامت(سپاس)

ehr.qums.ac.ir/srm

3

سامانه بایگانی

Ea.qums.ac.ir

4

سامانه آموزش مجازی (سما)

Elearning.qums.ac.ir

5

سامانه یکپارچه سلامت (سیب)

Sib.qums.ac.ir

6

سامانه اتوماسیون تغذیه

Food.qums.ac.ir

7

سامانه پست الکترونیک دانشگاه

Mail.qums.ac.ir

8

سامانه مدیریت آموزشی

Sama.qums.ac.ir

9

سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)

crs.qums.ac.ir

10

سامانه کتابخانه الکترونیک دانشگاه

Ofoghlib.qums.ac.ir

11

سامانه FTP

ftp.qums.ac.ir

12

سامانه نشریه رساله مراقبت

Jcd.qums.ac.ir

13

سامانه مجله علمی دانشگاه

Journal.qums.ac.ir

14

سامانه ارزشیابی هیات علمی بالینی

Ams.qums.ac.ir

15

فصل نامه آموزش پزشکی و توسعه

Edcjournal.qums.ac.ir

16

سامانه Eprints

Eprints.qums.ac.ir

17

صفحه شخصی اساتید

cv.qums.ac.ir

18

ثبت نام الکترونیکی دانشجویان

Erc.qums.ac.ir

19

لاگ بوک الکترونیک

Tabib.qums.ac.ir

20

مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی

Qmem.qums.ac.ir

21

اطلاع رسانی همایش ها

Conf.qums.ac.ir

22

بانک اطلاعاتی پایگاه دانشگاه

Info.qums.ac.ir

23

دانش آموختگان

Eg.qums.ac.ir

24

مرکز پشتیبانی 24 ساعته

It24.qums.ac.ir

25

خدمات رفاهی

Refahi.qums.ac.ir

26

برگزاری آزمون آنلاین

Azonline.qums.ac.ir

27

کریدور خدمات فناوری سلامت تا بازار

Htmsc.qums.ac.ir

28

وب کنفرانس و کلاس آنلاین

Vc.qums.ac.ir

29

کمیته تحقیقات دانشجویی

Src.qums.ac.ir

30

ارزشیابی عملکرد اساتید

Pef.qums.ac.ir

31

سامانه نوبت دهی تلفنی درمانگاه ها و بیمارستان ها

اطلاعات تماس برای درمانگاه ها  

sc.qums.ac.ir

32

سامانه اتوماسیون اداری

Office.qums.ac.ir

33

سامانه مدیریت ارتباطات مردمی (شماره تماس 190) معاونت درمان

 

34

سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد - شماره تماس 111)

 

35

سامانه دانش آموختگان

Eg.qums.ac.ir

36

 سامانه آموزش مداوم

http://www.ircme.ir

37

سامانه نظام پیشنهادات

Pishnahad.qums.ac.ir

38

سامانه آموزش ، سیستم تردد  خلاصه سوابق کارکنان

karkonan.qums.ac.ir

39

سامانه فایل

File.qums.ac.ir

40

سامانه خدمات ویژه اینترنت کارکنان

service.qums.ac.ir

41

نظام نوین مالی

Client server

42

سامانه حقوق پرسنل

Salary.qums.ac.ir

43

خبرخوان پایگاه دانشگاه

Khabarkhan.qums.ac.ir

44

ثبت فعالیتهای روزانه

Tiva.qums.ac.ir

45

سیستم مونیتورینگ و کنترل شرایط محیطی اتاق سرور

Emsit.qums.ac.ir

46

مدیریت و کنترل پروژه

Mps.qums.ac.ir

47

مدیریت نقلیه دانشگاه

Transport.qums.ac.ir

48

مدیریت اطلاعات فضای فیزیکی

Ppi.qums.ac.ir

49

ارزشیابی عملکرد اساتید

Pef.qums.ac.ir

50

سامانه آموزش مجازی نوید

Navid.qums.ac.ir

51

اتوماسیون اداری

office.qums.ac.ir

52

سامانه کالایاب

Kalayab.qums.ac.ir

53 سامانه نقل وانتقالات  transfer.qums.ac.ir

گروه دورانV6.0.9.0